Nie zmuszajmy dzieci do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność. Nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia. Nie żądajmy, lecz przekonujmy. Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijajmy jego umysł tak, by samo widzieć chciało.

Janusz Korczak

Zadaniem świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 103 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Krakowie jest zapewnianie opieki potrzebującym uczniom w godzinach porannych - przed rozpoczęciem lekcji, a także w godzinach popołudniowych – po skończonych zajęciach w czasie oczekiwania na autobus bądź na odbiór dziecka przez rodziców.

Wychowawcy świetlicy organizują zajęcia plastyczne, teatralne, czytelnicze oraz filmowe, które mają na celu pobudzenie zainteresowań naszych uczniów, a także wychowanie ich w kręgu prawidłowych wartości, takich jak jak grzeczność, bezpieczeństwo, ekologia i szacunek do otoczenia. Gdy na zewnątrz jest ładna pogoda, wychowawcy świetlicy szkolnej organizują zajęcia ruchowe dla dzieci na boisku szkolnym lub placu zabaw. W mniej pogodne dni do dyspozycji wychowanków zostaje wybór gier i zabawek skrzętnie wypełniających świetlicowe półki.