Kilka słów o historii naszej szkoły

Otwarcie szkoły

Uroczyste otwarcie SP 103 miało miejsce 20 października 1965 roku w dwudziestą rocznicę istnienia Polski Ludowej. Budynek placówki, zaprojektowany przez Józefa Königa, powstał w ramach współpracy władz państwowych i społeczności osiedla. Łącznie przepracowano społecznie ponad dwa tysiące godzin, dzięki czemu dzieci mogły uczęszczać do pięknej i nowoczesnej szkoły, wyposażonej w pracownie i pomoce naukowe, takie jak maszyny do szycia, mikroskopy, mapy, stoły stolarsko-ślusarskie, itp. Kolorowe było wówczas osiedlem ludzi młodych, którzy nie tak dawno założyli rodziny, dlatego w pierwszym roku istnienia do szkoły przyjęto aż 965 uczniów.

Kierownik placówki Stefan Mańkowski zapowiedział, że „[…] będziemy czynili wszystko, by powierzona nam szkoła przodowała, by młodzież, którą oddano naszej opiece była pokoleniem ludzi myślących […]”. W tej deklaracji wspierali go także rodzice. Pierwszymi przedstawicielami Prezydium Komitetu Rodzicielskiego zostali: Zdzisław Pożycki, Stefan Latacz,  Eleonora Skibińska, Maria Ludzik-Zabłocka.

Ośrodek kultury

W nowej szkole obchodzono uroczyście wszelkie święta, np. Dzień Nauczyciela, Dni Młodości oraz nieodzowne w tych czasach rocznice wybuchu Rewolucji Październikowej i Święto Ludowego Wojska Polskiego.  Młodzież uczestniczyła w wieczorach wspomnień wojennych i poetyckich. Szkoła była ośrodkiem szerzenia kultury. Od początku istnienia placówka organizowała pomoc dla potrzebujących. Do najważniejszych akcji można zaliczyć przygotowanie paczek dla rówieśników z Wietnamu w 1966 roku czy zbiórkę pieniędzy na budowę Centrum Zdrowia Dziecka.

Na przestrzeni lat otoczenie szkoły stawało się coraz bardziej przyjazne uczniom. Rozbudowano położony niedaleko basen, a zimą przygotowywano lodowisko . Założony został także ogródek geograficzny, który funkcjonuje do dzisiaj jako Ostoja przyrody. W 1967 roku podstawówka otrzymała imię Marii Konopnickiej. Wydarzenie wieńczyło odsłonięcie tablicy pamiątkowej wykonanej przez rodziców – Zenobię i Józefa Sumerów.


Współpraca z zagranicą

Kolejna dyrektorka, Jadwiga Krzemińska, kontynuowała tradycje szkoły i poszerzyła je o współpracę z zagranicą. Szkołę odwiedzali wówczas przedstawiciele oświaty ze Szwecji, Bułgarii czy Rosji. Za jej kadencji, rozpoczętej w 1971 roku, placówka otrzymała swój sztandar. Za zasługi na polu oświaty Jadwiga Krzemińska została odznaczona Złotym Krzyżem


Ugruntowana pozycja

Dzięki pracy rodziców, nauczycieli oraz dyrekcji, na początku lat 80 szkoła miała już ugruntowaną pozycję w Nowej Hucie. Stąd też przed trudnym zadaniem stanęła w 1982 roku kolejna dyrektorka – Krystyna Kotarba. Idąc z duchem czasu, stopniowo wprowadzała ona nowe formy aktywności pozalekcyjnych dla uczniów. W szkole organizowano uroczyste akademie, kółka teatralne, zajęcia przygotowujące do olimpiad, konkursy. Młodzież osiągała wiele sukcesów sportowych, zwłaszcza w pływaniu, piłce nożnej i ręcznej. Krystyna Kotarba rozpoczęła także współpracę ze szkołami w Anglii i Niemczech.

Reforma szkolnictwa

W 2000 roku, na drodze reformy szkolnictwa, podstawówkę przekształcono w gimnazjum, któremu nadano imię Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Od 2005 roku szkołę prowadziła Małgorzata Preinl, która kontynuowała działania podjęte przez poprzedników. Położyła ona szczególny nacisk na pomoc potrzebującym. Uczniowie uczestniczyli w licznych wolontariatach. Współpracowali z Hospicjum, Polskim Czerwonym Krzyżem, Domem Pomocy Społecznej oraz domami dziecka. Pomagali także bezdomnym zwierzętom w schroniskach. Obecnym dyrektorem szkoły od 2016 roku jest Jacek Sendra, którego dążenia są skupione na pomyślnym przekształceniu placówki w szkołę podstawową z elementami pedagogiki freinetowskiej.