Uwaga!

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 rozpoczyna się od 1 marca i trwa do 29 marca 2024.

Przyjmujemy zapisy do klas pierwszych.

Elektroniczny system rekrutacyjny uruchomiony będzie 1 marca do 29 marca 2024.

Wniosek można wypełnić elektronicznie po zalogowaniu się na krakow.elemento.pl lub zgłosić się po niego do sekretariatu szkoły w godzinach pracy.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie podane do wiadomości 19 kwietnia 2024 roku o godz 9:00.

Lista kandydatów będzie dostępna na stronie szkoły (informację będzie można także uzyskać telefonicznie lub mailowo).

Od 22 kwietnia 2024 do 7 maja 2024 do godz. 15:00 należy potwierdzić pisemnie wolę przyjęcia kandydata do szkoły (potwierdzenie pisemne rodzica).

Wolę przyjęcia dziecka rodzic będzie mógł potwierdzić elektronicznie logując się na konto dziecka (krakow.elemento.pl) lub przesyłając e-mail do szkoły na adres podany w ofercie rekrutacyjnej (szkola103@onet.pl).

Treść wiadomości ma wskazywać, że rodzic akceptuje wynik rekrutacji i wyraża wolę uczęszczania dziecka np. akceptuję, zgadzam się.

8 maja listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów będą wywieszone na drzwiach wejściowych szkoły.

W razie uwag co do klas I proszę o kontakt z sekretariatem w godzinach 10:00 - 14:00.

Ewentualnie uwagi proszę wrzucić do skrzynki pocztowej pod szkołą.

Prosimy kontaktować się telefonicznie pod numerem 12 644 21 72 lub drogą elektroniczną szkola103@onet.pl

Szkoła Podstawowa nr 103 - Serdecznie Zaprasza!

System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru określone uchwałą nr LXVI/1651/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice

Serdecznie zapraszamy w mury naszej szkoły, gdzie w roku szkolnym 2018/2019 została wznowiona działalność Szkoły Podstawowej nr 103. Kształcimy młodzież nieprzerwanie od 54 lat. Jako Szkoła Podstawowa nr 103 funkcjonowaliśmy od 1965 r. aż do reformy szkolnictwa w 1999 r., kiedy to przekształciliśmy się w Gimnazjum nr 48. Wraz z kolejnymi zmianami w szkolnictwie powracamy do dawnego kształtu. Wierzymy w to, że świeży start Szkoły Podstawowej nr 103 przyniesie nam i Państwu wiele korzyści.

Zapraszamy pierwszoklasistów

Zapraszamy do nas nie tylko przyszłych pierwszoklasistów, ale także starszych uczniów, gdyż mamy możliwość utworzenia klas na wszystkich poziomach.

Nasze atuty

Nasze atuty to przestronny budynek szkoły i nauka na jedną zmianę. Warto wspomnieć również o dogodnej lokalizacji naszej placówki (okolice Ronda Czyżyńskiego), która zapewnia prostą i przede wszystkim bezpieczną drogę do szkoły z pobliskich osiedli. W szkole działa stołówka serwująca domowe, dwudaniowe obiady. Istnieje też gabinet pielęgniarki szkolnej.


Tradycja i nowoczesność

W naszej szkole tradycja łączy się z nowoczesnością. Poza przeszło pięćdziesięcioletnią tradycją i doświadczoną kadrą pedagogiczną posiadamy odnowiony i dobrze wyposażony budynek szkoły. Przyszli uczniowie będą mogli rozwijać swoje pasje naukowe i sportowe. Dysponujemy m.in. dwoma salami gimnastycznymi (mniejsza sala wyposażona w lustra) oraz salami do nauczania biologii, chemii, geografii, fizyki i informatyki. Wszystkie sale są wyposażone w sprzęt multimedialny, po to by nasi nauczyciele mogli prowadzić interesujące i różnorodne lekcje, podczas których uczeń zamiast samego słuchania o nauce będzie miał możliwość doświadczenia jej wszystkimi zmysłami.

Świetlica

Ważnym miejscem na terenie naszej szkoły jest świetlica, której godziny pracy dostosowane są do potrzeb uczniów. Jest to miejsce gdzie uczniowie biorą udział w różnorodnych zajęciach zorganizowanych przez naszych nauczycieli. Tworzymy przestrzeń do nauki, zabawy i rozwijania wyobraźni. Gdy na zewnątrz jest ładna pogoda, wychowawcy świetlicy organizują zajęcia sportowe na terenie ogrodu i boiska szkolnego. Obecnie nasi uczniowie oprócz sal świetlicowych, korzystają również z sal lekcyjnych, dzięki temu codzienny tłok jest nieco rozładowany.


Działalność pozalekcyjna

Zależy nam na tworzeniu zżytej ze sobą społeczności szkolnej, przez co aktywnie mobilizujemy naszych uczniów do działalności pozalekcyjnej. Dzięki nauczycielom przedmiotów humanistycznych w naszej szkole z powodzeniem dzieci mogą rozwijać zainteresowania artystyczne, muzyczne i teatralne. Za sprawą wuefistów uczniowie mają możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach sportowych (sale, boisko, basen w tym samym budynku) lub w gimnastyce korekcyjnej. Wielką wagę przykładamy również do kształtowania w uczniach empatii, czemu służy organizowanie różnorodnych akcji charytatywnych. Wszystkie propozycje zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych znajdują się w zakładce zajęcia pozalekcyjne (dla uczniów).

Ekologia

Jako szkoła staramy się być za pan brat z ekologią i wychowaniem prozdrowotnym. Interesującą formą aktywności pozalekcyjnej w naszej szkole są lekcje w ogrodzie, podczas których uczniowie mogą poznawać przyrodę, pielęgnując swój mały skrawek ziemi, co jest jedną z myśli przewodnich systemu freinetowskiego. Mamy nadzieję, że przedstawiona bogata oferta, dogodna lokalizacja w sąsiedztwie parku, sprawi, że spotkamy się 1 września na terenie naszej szkoły.