Dofinansowanie na obiady wydawane przesz szkolną stołówkę można uzyskać w przynależnym dla siebie Ośrodku Pomocy Społecznej, ponadto szkoła korzysta z możliwości przydziału darmowych obiadów w ramach paragrafu 8 uchwały nr XCV/1425/14 RM Krakowa zgodnie z Programem państwa w zakresie dożywiania. Rodzice w ramach paragrafu 8 zobowiązani są do wniesienia do Dyrektora Szkoły podania wraz z uzasadnieniem swojej sytuacji będącej podstawą do udzielenia pomocy w dożywianiu.

Organizacją pozarządową, która świadczy pomoc w zakresie dożywiania dzieci jest Polska Akcja Humanitarna w ramach programu PAJACYK.  Tutaj również należy wnieść podanie do Dyrektora Szkoły z uzasadnieniem przyczyny objęcia dziecka pomocą w dożywianiu – po wyczerpaniu wcześniejszych kroków i zgodnie z regulaminem organizacji dostępnym na stronie: https://www.pajacyk.pl/#index.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontaktowanie się z pedagogiem szkolnym, mgr Moniką Warszawską.