Podręczniki i ćwiczenia do religii do klasy czwartej:

  • Katechizm: „Słuchamy Pana Boga”, wyd. św. Stanisława BM Kraków
  • Ćwiczenia: „Słuchamy Pana Boga”, wyd. św. Stanisława BM Kraków

Podręczniki i ćwiczenia do religii do klasy szóstej:

  • Katechizm: „Kościół dla człowieka”, wyd. św. Stanisława BM Kraków
  • Ćwiczenia: „Kościół dla człowieka”, wyd. św. Stanisława BM Kraków

Podręczniki i ćwiczenia do religii do klasy siódmej:

  • Katechizm: „Spotykamy się z żywym słowem”, wyd. św. Stanisława BM Kraków
  • Ćwiczenia: „Spotykamy się z żywym słowem”, wyd. św. Stanisława BM Kraków