Podręczniki i ćwiczenia do religii do kl.4:

  • Katechizm: „Słuchamy Pana Boga”, wyd. św. Stanisława BM Kraków
  • Ćwiczenia: „Słuchamy Pana Boga”, wyd. św. Stanisława BM Kraków

Podręczniki i ćwiczenia do religii do kl.5:

  • Katechizm: „Jezus dla człowieka”, wyd. św. Stanisława BM Kraków
  • Ćwiczenia: „Jezus dla człowieka”, wyd. św. Stanisława BM Kraków

Podręczniki i ćwiczenia do religii do kl.6:

  • Katechizm: „Kościół dla człowieka”, wyd. św. Stanisława BM Kraków
  • Ćwiczenia: „Kościół dla człowieka”, wyd. św. Stanisława BM Kraków

Podręczniki i ćwiczenia do religii do kl.7:

  • Katechizm: „Duch Święty darem dla człowieka”, wyd. św. Stanisława BM Kraków
  • Ćwiczenia: „Duch Święty darem dla człowieka”, wyd. św. Stanisława BM Kraków

Podręczniki i ćwiczenia do religii do kl.8:

  • Katechizm: „Żyjemy w miłości do Boga”, wyd. św. Stanisława BM Kraków