Dyrekcja i nauczyciele

mgr Jacek Sendra

Dyrektor Szkoły

tel. 509 136 419

Wykaz nauczycieli
mgr Małgorzata Bura nauczyciel współorganizujący kształcenie
mgr Agnieszka Cebula wychowawca świetlicy
mgr Bernadetta Chmiel nauczyciel współorganizujący kształcenie
mgr Wojciech Ciastoń biologia
mgr Renata Ciszkiewicz historia, biblioteka
mgr Dorota Garncarska religia
mgr Klaudia Gil kierownik świetlicy
mgr Anna Gołębiowska logopeda
mgr Karolina Grabiec nauczyciel współorganizujący kształcenie, surdopedagog, wychowawca świetlicy
mgr Jolanta Gucwa język polski
mgr Paweł Gwóżdż wychowanie fizyczne, wychowawca świetlicy
mgr Sylwia Hamera wychowawca świetlicy, terapeuta pedagogiczny, rewalidacja indywidualna, oligofrenopedagog
mgr Elżbieta Haniebnik muzyka
mgr Agnieszka Kaźmierczak edukacja wczesnoszkolna kl.2b
mgr Sylwia Kitlińska język polski
mgr Agnieszka Kochan język polski jako obcy, wychowawca świetlicy
mgr Joanna Konrad edukacja wczesnoszkolna kl.3a, wychowanie fizyczne
mgr Kinga Latała nauczyciel współorganizujący kształcenie
mgr Aneta Machajda geografia
mgr Anita Marzec - Gradzik nauczyciel współorganizujący kształcenie, rewalidacja indywidualna, logopeda
mgr Dorota Mąsior język angielski
mgr Anna Mila edukacja wczesnoszkolna kl.2a, wychowawca świetlicy
mgr Magdalena Nizińska wychowawca świetlicy
mgr Anna Nosek przyroda
mgr Teresa Orczyk matematyka
mgr Aneta Ordon - Szczepka edukacja wczesnoszkolna kl.3b, wychowawca świetlicy
mgr Katarzyna Pawlik psycholog
mgr Agnieszka Roch wicedyrektor, plastyka, wychowawca świetlicy
mgr Katarzyna Rosiek - Ziółkowska język angielski
mgr Beata Safian religia
mgr Jacek Sendra dyrektor, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Beata Skrzydło edukacja wczesnoszkolna kl.1b, język polski, informatyka
mgr Dorota Stefańska wychowawca świetlicy
mgr Angelika Szablińska fizyka, informatyka kl.4-8
mgr Tadeusz Urynowicz matematyka, technika
mgr Wojciech Urynowicz wychowanie fizyczne
mgr Monika Warszawska pedagog
mgr Joanna Wojtaszek edukacja wczesnoszkolna kl.1c, logopeda, wychowawca świetlicy
mgr Magdalena Zasadni - Tataruch edukacja wczesnoszkolna kl.1a, wychowawca świetlicy
mgr Kinga Zielińska nauczyciel współorganizujący kształcenie, rewalidacja indywidualna, logopeda
Wykaz wychowawców
klasa wychowawca zastępca
1a mgr Magdalena Zasadni - Tataruch mgr Dorota Garncarska
1b mgr Beata Skrzydło mgr Kinga Latała
1c mgr Joanna Wojtaszek mgr Wojciech Urynowicz
2a mgr Anna Mila mgr Małgorzata Bura
2b mgr Agnieszka Kaźmierczak mgr Paweł Gwóźdź
3a mgr Joanna Konrad mgr Dorota Mąsior
3b mgr Aneta Ordon - Szczepka mgr Beata Safian
4a mgr Angelika Szablińska mgr Katarzyna Rosiek - Ziółkowska
4b mgr Beata Skrzydło mgr
5a mgr Jolanta Gucwa mgr Bernadetta Chmiel
5b mgr Teresa Orczyk mgr Monika Warszawska
6a mgr Sylwia Kitlińska mgr Karolina Grabiec
6b mgr Agnieszka Roch mgr Kinga Zielińska
8a mgr Anita Marzec - Gradzik mgr Wojciech Ciastoń
8b mgr Tadeusz Urynowicz mgr Katarzyna Pawlik