Dyrekcja i nauczyciele

mgr Jacek Sendra

Dyrektor Szkoły

tel. 509 136 419

Wykaz nauczycieli
mgr Agnieszka Cebula wychowawca świetlicy
mgr Aleksandra Chrapek edukacja wczesnoszkolna 2a, wychowawca świetlicy
mgr Renata Ciszkiewicz historia, biblioteka, j. polski jako drugi i obcy
mgr Jolanta Gucwa język polski
mgr Elżbieta Haniebnik muzyka
mgr Krystyna Kasperkiewicz etyka
mgr Joanna Konrad edukacja wczesnoszkolna 3a, wychowanie fizyczne
mgr Aneta Machajda geografia
mgr Aneta Ziułek edukacja wczesnoszkolna 2b, wychowawca świetlicy
mgr Beata Palej pedagog specjalny rewalidant
mgr Małgorzata Pisarek język angielski
mgr Agnieszka Roch edukacja wczesnoszkolna 3b, plastyka
mgr Agnieszka Maj edukacja wczosnoszkolna 1b, wychowawca świetlicy
mgr Magdalena Zasadni edukacja wczesnoszkolna 1a, wychowawca świetlicy
mgr Małgorzata Romańska wychowawca świetlicy
mgr Beata Safian religia
mgr Jacek Sendra wychowanie fizyczne
dr Małgorzata Seweryn przyroda, biologia, wychowawca świetlicy
mgr Ewelina Talar logopeda, terapeuta
mgr Tadeusz Urynowicz matematyka, informatyka, technika
mgr Wojciech Urynowicz wychowanie fizyczne
mgr Monika Warszawska pedagog
Wykaz wychowawców
klasa wychowawca zastępca
1a mgr Aleksandra Chrapek mgr Monika Warszawska
1b mgr Magdalena Nizińska mgr Małgorzata Pisarek
2a mgr Joanna Konrad dr Małgorzata Seweryn
2b mgr Agnieszka Roch mgr Beata Safian
4a mgr Tadeusz Urynowicz mgr Beata Palej
5a mgr Wojciech Urynowicz mgr Jolanta Gucwa