Dyrekcja i nauczyciele

mgr Jacek Sendra

Dyrektor Szkoły

tel. 509 136 419

Wykaz nauczycieli
mgr Adrian Biela etyka
mgr Agnieszka Cebula wychowawca świetlicy
mgr Bernadeta Chmiel pedagog specjalny
mgr Anna Mila edukacja wczesnoszkolna 3a, wychowawca świetlicy
mgr Wojciech Ciastoń biologia
mgr Renata Ciszkiewicz historia, biblioteka, j. polski jako drugi i obcy
mgr Dorota Garncarska religia
mgr Klaudia Gil wychowawca świetlicy
mgr Jolanta Gucwa język polski
mgr Elżbieta Haniebnik muzyka
mgr Joanna Konrad edukacja wczesnoszkolna 1a, wychowanie fizyczne
mgr Karolina Listwan język angielski
mgr Aneta Machajda geografia
mgr Agnieszka Maj edukacja wczesnoszkolna 2b, wychowawca świetlicy
mgr Magdalena Majerska matematyka
mgr Beata Palej pedagog specjalny rewalidant
mgr Małgorzata Pisarek język angielski
mgr Marcin Radomski wychowawca świetlicy
mgr Agnieszka Roch edukacja wczesnoszkolna 3b, plastyka
mgr Beata Safian religia
mgr Jacek Sendra wychowanie fizyczne
mgr Ewelina Talar logopeda, terapeuta
mgr Tadeusz Urynowicz matematyka, informatyka, technika
mgr Wojciech Urynowicz wychowanie fizyczne
mgr Alicja Wal wychowawca świetlicy
mgr Monika Warszawska pedagog
mgr Magdalena Zasadni edukacja wczesnoszkolna 2a, wychowawca świetlicy
mgr Kinga Zielińska pedagog specjalny
mgr Aneta Ziułek edukacja wczesnoszkolna 3b, wychowawca świetlicy
Wykaz wychowawców
klasa wychowawca zastępca
1a mgr Magdalena Zasadni mgr Małgorzata Pisarek
1b mgr Agnieszka Maj mgr Kinga Zielińska
2a mgr Aleksandra Chrapek mgr Bernadeta Chmiel
2b mgr Aneta Ziułek mgr Monika Warszawska
3a mgr Joanna Konrad mgr Karolina Listwan
3b mgr Agnieszka Roch mgr Beata Safian
5a mgr Beata Palej
5b mgr Tadeusz Urynowicz
6a mgr Wojciech Urynowicz mgr Jolanta Gucwa