Zajęcia pozalekcyjne

Uczniowie mogą korzystać z różnorodnych aktywności pozalekcyjnych, na które składają się między innymi:

Akademia Młodego Odkrywcy

4 godzina wychowania fizycznego

Wolontariaty

Archiwalne strony kółek zainteresowań z ubiegłych lat: