Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

23. XII – 31.XII 2019  9 dni przerwa świąteczna
27.I –  9.II 2020 2 tyg. ferie zimowe
9.IV – 14.IV 2020 6 dni  przerwa świąteczna
31.X 2019 czwartek wolne
2.I i 3.I 2020 2 dni wolne
12.VI 2020 piątek wolne
26.VI 2020 piątek zakończenie roku szkolnego
27.VI – 31.VIII 2020 8 tyg.  ferie letnie