Harmonogram zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024

11.09.2023 poniedziałek 17:00 zebranie organizacyjne
6.11.2023 poniedziałek 17:00 zebranie
11.12.2023 poniedziałek 17:00 konsultacje
29.01.2024 poniedziałek 17:00 informacja o ocena śródrocznych
18.03.2024 poniedziałek 17:00 zebranie
13.05.2024 poniedziałek 17:00 informacja o przewidywanych ocenach rocznych / zagrożeniach

Dodatkowe konsultacje według indywidualnych potrzeb.