Akcja #Dajżekompa
20 kwietnia, 2020
Witaj maj, 3 maj!
1 maja, 2020
Pokaż wszystko

Certyfikat – Na sportowo jest zdrowo

Nasza szkoła w okresie od 13 września 2019 r. do 13 lutego 2020 r. wykonywała zadania przewidziane regulaminem Ogólnopolskiego konkursu Na sportowo jest zdrowo – szkolny program wychowania zdrowotnego.

Celem konkursu jest wskazanie, jak ważną rolę w życiu pełni edukacja prozdrowotna, promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu było wykonanie 10 zadań i uzyskanie co najmniej 80 punktów. Dzięki zaangażowaniu Naszych uczniów i ciężkiej pracy Naszego nauczyciela wychowania fizycznego Pana Wojciecha Urynowicza zdobyliśmy upragniony certyfikat.