Archanioł Michał – uroczysta Msza Św.
4 marca, 2020
Dni otwarte
10 marca, 2020
Pokaż wszystko

ZAPRASZAMY DO PODJĘCIA NAUKI W NASZEJ SZKOLE 2020/21

Przyjmujemy zapisy do klas pierwszych, czwartych, a także siódmych.

Listę zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów do klas pierwszych podamy 30 kwietnia 2020 roku. Od 4 do 15 maja 2020 roku należy wypełnić w sekretariacie oświadczenie woli przyjęcia dziecka do pierwszej klasy.

Ogłoszenie list przyjętych do szkoły nastąpi do dnia 18 maja 2020 roku.

Wnioski dla uczniów pierwszych klas będzie można wydrukować od dnia 2 marca- strona internetowa: krakow.elemento.pl.

Deklaracje zapisu dziecka do klasy 4 lub 7 również przyjmowane są w sekretariacie. Przypominamy również, że istnieje możliwość dopisania dziecka do klasy 2, 3, 5 i 6.

W Naszej szkole oferujemy miłą atmosferę, jednozmianowość, dużą przestrzeń szkolną, stołówkę szkolną wraz z sklepikiem, świetlicę oraz zajęcia specjalistyczne: rewalidację, TUS, logopedę. W szkole odbywa się wiele zajęć dodatkowych min. basen (wpisany w plan zajęć), robotyka, zajęcia sportowe w ramach SKS’u, treningi rugby, harcerstwo, tańce. Realizowane są również koła zainteresowań: chór szkolny, kółko językowe oraz plastyczne.

Indywidualne konsultacje dla Rodziców w poniedziałki (24.02; 02.03; 09.03; 16.03; 23.03; 30.03) w godzinach: 15:00- 16:30

Możliwość zapisu i szczegółowe informacje w sekretariacie szkoły, który czynny jest w następujących godzinach: poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 8:00 – 15:00 wtorek: 8:00 – 18:00