mgr Monika Warszawska

Godziny pracy pedagoga szkolnego:

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

Pedagog szkolny w tych godzinach może przebywać na terenie szkoły oraz organizować zajęcia dla uczniów.

Ważne adresy i telefony
Lp. Nazwa instytucji Adres telefon
1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 4 w Krakowie os. Kalinowe 18, 31-814 Kraków tel. 12 644 18 85  
2. Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej ul. Półkole 11, 31-559 Kraków tel.: 12 412 15 66
3. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie ul. Św. Gertrudy 2, 30-001 Kraków tel. 12 422 43 83
4. NZOZ Poradnia Psychoneurologii Wieku Rozwojowego os. Centrum B 11, 31-928 Kraków 12 644 00 64
  5. Krakowski Instytut Psychoterapii Os. Krakowiaków 2, 31-962 Kraków, ul.  Ptaszyckiego 6 31-979 Kraków 12 644 12 66, 12 682 11 50
6. Krakowski Ośrodek Terapii ul. Helców 23a, 31-148 Kraków 12 422 18 58
7. Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Radziwiłłowska 8b, 31-026 Kraków Całodobowy numer interwencyjny: 12 421 92 82
8. Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień ul. Wielicka 73, 30-552 Kraków 12 425 57 47
9. Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień ul. Rozrywka 1, 31-419 Kraków 12 411 41 21
10. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Krakowie Filia nr 1 os. Teatralne 24, 31-946 Kraków 12 430 45 46
11. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Krakowie Filia nr 4 os. Szkolne 34, 31-978 Kraków 12 425 75 64, 12 425 75 82  
12. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Krakowie Filia nr 9 os. Teatralne 24, 31-946 Kraków 12 644 76 09, 12 644 80 34
13.   VIII Komisariat Policji w Krakowie os. Zgody 10, 31-950 Kraków tel. do oficera dyżurnego: 12 61 52 910
14. Schronisko dla Ofiar Przemocy w Rodzinie os. Krakowiaków 46, 31-964 Kraków   12 425 81 70
15. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ ul. Kopernika 21a, 31-501 Kraków 12 4248743
Ogólny telefon zaufania: 12 413 71 33
Młodzieżowy Telefon Zaufania:  192 88
Telefon  Zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111
Tel. informacyjny dla osób z problemami alkoholowymi i ich rodzin: 795 753 451>
Niebieska Linia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie: 801 120 002