Nie zmuszajmy dzieci do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność. Nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia. Nie żądajmy, lecz przekonujmy. Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijajmy jego umysł tak, by samo widzieć chciało.

Janusz Korczak

Głównym celem świetlicy w Szkole Podstawowej nr 103 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Krakowie jest zapewnianie opieki potrzebującym uczniom zarówno przed rozpoczęciem lekcji jak i po ich zakończeniu.

W naszej świetlicy wychowawcy organizują różnorodne zajęcia, które mają na celu pobudzenie zainteresowań naszych uczniów, a także tworzymy przestrzeń do nauki, zabawy i rozwijania wyobraźni. Gdy na zewnątrz jest ładna pogoda, wychowawcy świetlicy organizują zajęcia ruchowe na boisku szkolnym lub pobliskim placu zabaw. W mniej pogodne dni do dyspozycji naszych uczniów zostaje wybór gier i zabawek skrzętnie wypełniających świetlicowe półki.

Obecnie nasi uczniowie oprócz sal świetlicowych korzystają również z sal lekcyjnych, dzięki temu codzienny tłok w świetlicy jest nieco rozładowany.

2023/2024

2022/2023

2021/2022

2020/2021

2019/2020