Uwaga! Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 rozpoczyna się od 1 i potrwa do 31 marca

Przyjmujemy zapisy do klas pierwszych

Elektroniczny system rekrutacyjny uruchomiony będzie od 1 marca 2021 do 31 marca 2021. Wniosek można wypełnić elektronicznie po zalogowaniu się na krakow.elemento.pl lub zgłosić się po niego do sekretariatu szkoły w godzinach pracy.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie podane do wiadomości 30 kwietnia 2021 roku. Lista kandydatów będzie dostępna na stronie szkoły (informację będzie można także uzyskać telefonicznie lub emailem).

Od 4 do 14 maja 2021 należy potwierdzić pisemnie wolę przyjęcia kandydata do szkoły (potwierdzenie pisemne rodzica)

Wolę przyjęcia dziecka rodzic będzie mógł potwierdzić elektronicznie logując się na konto dziecka (krakow.elemento.pl) lub przesyłając e-mail do szkoły na adres podany w ofercie rekrutacyjnej (szkola103@onet.pl). Nie wymagane jest żadne określone sformułowanie. Treść wiadomości ma wskazywać, że rodzic akceptuje wynik rekrutacji i wyraża wolę uczęszczania dziecka np. akceptuję, zgadzam się.

17 maja listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów będą na stronie szkoły. Rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się od 18.05 2021 i potrwa do 26.05.2021 . W razie uwag co do klas I proszę o kontakt z sekretariatem w godzinach 10:00- 14:00. Ewentualnie uwagi proszę wrzucić do skrzynki pocztowej pod szkołą.


Prosimy kontaktowac się telefonicznie pod numerem 12 644 21 72 lub drogą elektroniczną szkola103@onet.pl
Indywidualne konsultacje dla rodziców przyszłych uczniów w poniedziałki i czwartki od 15:00 do 17:00
SP 103 Serdecznie Zaprasza!

System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru określone uchwałą nr LXVI/1651/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice

Serdecznie zapraszamy w mury naszej szkoły, gdzie w roku szkolnym 2018/2019 została wznowiona działalność Szkoły Podstawowej nr 103. Kształcimy młodzież nieprzerwanie od 54 lat. Jako Szkoła Podstawowa nr 103 funkcjonowaliśmy od 1965 r. aż do reformy szkolnictwa w 1999 r., kiedy to przekształciliśmy się w Gimnazjum nr 48. Wraz z kolejnymi zmianami w szkolnictwie powracamy do dawnego kształtu. Wierzymy w to, że świeży start Szkoły Podstawowej nr 103 przyniesie nam i Państwu wiele korzyści.

Zapraszamy pierwszoklasistów

Zapraszamy do nas nie tylko przyszłych pierwszoklasistów, ale także starszych uczniów, gdyż mamy możliwość utworzenia klas na wszystkich poziomach. Wyjątkową ofertą dla młodszych uczniów są klasy freinetowskie, a dla starszych klasy mundurowe, tworzone na bazie umowy z VIII Bazą Lotnictwa Transportowego, których uczniowie uczestniczą w zajęciach dodatkowych, takich jak strzelanie, krav - maga, czy ćwiczenia na terenie jednostki w Balicach. Rozpoczynanie każdej lekcji od meldunku, ćwiczenie musztry czy chodzenie w wyznaczone dni w mundurze, to specyfika tych klas.

Nasze atuty

Nasze atuty to przestronny budynek szkoły i nauka na jedną zmianę. Warto wspomnieć również o dogodnej lokalizacji naszej placówki (okolice Ronda Czyżyńskiego), która zapewnia prostą i przede wszystkim bezpieczną drogę do szkoły z pobliskich osiedli. W szkole działa stołówka serwująca dwudaniowe obiady. Istnieje też gabinet pielęgniarki szkolnej i gabinet stomatologiczny.


Tradycja i nowoczesność

W naszej szkole tradycja łączy się z nowoczesnością. Poza przeszło pięćdziesięcioletnią tradycją i doświadczoną kadrą pedagogiczną posiadamy odnowiony i dobrze wyposażony budynek szkoły. Przyszli uczniowie będą mogli rozwijać swoje pasje naukowe i sportowe. Dysponujemy m.in. dwoma salami gimnastycznymi (mniejsza sala wyposażona w lustra) oraz klasopracowniami do nauczania biologii, chemii, geografii, fizyki i informatyki. Wszystkie klasopracownie są wyposażone w sprzęt multimedialny, po to by nasi nauczyciele mogli prowadzić interesujące i różnorodne lekcje, podczas których uczeń zamiast samego słuchania o nauce będzie miał możliwość doświadczenia jej wszystkimi zmysłami. Dla najmłodszych uczniów przeznaczyliśmy sale na parterze, przez co będą oddzieleni od klas starszych.

Świetlica

Ważnym miejscem na terenie naszej szkoły będzie świetlica, której godziny pracy dostosujemy do potrzeb uczniów i rodziców (planujemy pracę świetlicy do godz. 18:00). Będzie to miejsce gdzie uczniowie odrobią lekcje pod opieką nauczycieli. Grupa chętnych uczniów będzie mogła w ramach zajęć świetlicowych wyjść na basen, a po skończonych zajęciach z pływania wrócić przejściem wewnętrznym do świetlicy.


Działalność pozalekcyjna

Zależy nam na tworzeniu zżytej ze sobą społeczności szkolnej, przez co aktywnie mobilizujemy naszych uczniów do działalności pozalekcyjnej. Poprzez uczestnictwo w Kole Geograficznym „Meander” uczniowie mogą pielęgnować swoje zamiłowania podróżnicze i rozwijać wiedzę geograficzną. Dzięki nauczycielom przedmiotów humanistycznych w naszej szkole z powodzeniem dzieci mogą rozwijać zainteresowania artystyczne, muzyczne i teatralne. Za sprawą wuefistów uczniowie mają możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach sportowych (sale, boisko, basen w tym samym budynku, strzelnica) lub w gimnastyce korekcyjnej. Nic też nie stoi na przeszkodzie, by po lekcjach szlifować znajomość języków obcych (angielski, niemiecki, rosyjski). Koło „Odkrywcy Krakowa” zrzesza uczniów interesujących się historią i kulturą naszego miasta. Wielką wagę przykładamy również do kształtowania w uczniach empatii, czemu służy organizowanie różnorodnych akcji charytatywnych. Wszystkie propozycje zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych znajdują się w zakładce zajęcia pozalekcyjne (dla uczniów).

Ekologia

Jako szkoła staramy się być za pan brat z ekologią i wychowaniem prozdrowotnym. Interesującą formą aktywności pozalekcyjnej w naszej szkole są lekcje w ogrodzie, podczas których uczniowie mogą poznawać przyrodę, pielęgnując swój mały skrawek ziemi, co jest jedną z myśli przewodnich systemu freinetowskiego. Mamy nadzieję, że przedstawiona bogata oferta, dogodna lokalizacja w sąsiedztwie parku, sprawi, że spotkamy się 1.09.2018r. na terenie naszej szkoły.