Galeria Marszałka Piłsudskiego
13 listopada, 2018
„Niepodległa” w obiektywie
20 listopada, 2018
Pokaż wszystko

Julian Tuwim nie tylko dla dzieci

Dzisiejsze spotkanie kółka literackiego zostało poświęcone krytyce społeczeństwa w twórczości Juliana Tuwima. Zgromadzenie młodych literaturoznawców rozpoczęło od analizy porównawczej dwóch wierszy Arthura Rimbaud i Juliana Tuwima („Paryż się budzi” i „Wiosna”). Następnie p. Kamil Gołdowski omówił z uczniami kontrowersyjne epizody w twórczości skamandryckiego poety, by ostatecznie rozpocząć analizę i interpretację poematu „Bal w operze”, którym uczniowie będą zajmować się jeszcze w przyszłym tygodniu. Niech żyje poezja!