Układ lekcji i przerw

 • 0 lekcja

    7:05 - 7:50
 • 1 lekcja

    8:00 - 8:45
 • 2 lekcja

    8:50 – 9:35
 • 3 lekcja

    9:40 – 10:25
 • 4 lekcja

    10:25 – 11:20
 • 5 lekcja

    11:25 – 12:10
 • 6 lekcja

    12:15 – 13:00
 • 7 lekcja

    13:15 – 14:00
 • 8 lekcja

    14:05 – 14:50
 • 9 lekcja

    14:55 - 15:40

Układ lekcji i przerw - zajęcia skrócone

 • 1 lekcja

    8:00 - 8:30
 • 2 lekcja

    8:40 – 9:10
 • 3 lekcja

    9:20 – 9:50
 • 4 lekcja

    10:00 – 10:30
 • 5 lekcja

    10:40 – 11:10
 • 6 lekcja

    11:20 – 11:50
 • 7 lekcja

    12:10 – 12:40
 • 8 lekcja

    12:50 – 13:20