Układ lekcji i przerw

 • 1 lekcja

    8:00 - 8:45
 • 2 lekcja

    8:55 – 9:40
 • 3 lekcja

    9:50 – 10:35
 • 4 lekcja

    10:45 – 11:30
 • 5 lekcja

    11:40 – 12:25
 • 6 lekcja

    12:45 – 13:30
 • 7 lekcja

    13:40 – 14:25
 • 8 lekcja

    14:35 – 15:20

Układ lekcji i przerw - zajęcia skrócone

 • 1 lekcja

    8:00 - 8:30
 • 2 lekcja

    8:40 – 9:10
 • 3 lekcja

    9:20 – 9:50
 • 4 lekcja

    10:00 – 10:30
 • 5 lekcja

    10:40 – 11:10
 • 6 lekcja

    11:20 – 11:50
 • 7 lekcja

    12:10 – 12:40
 • 8 lekcja

    12:50 – 13:20