Dyżury (konsultacje) nauczycieli w roku szkolnym 2020/2021

LP Nauczyciel Dzień tygodnia Godziny Sala
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Wszelkie inne dyżury Nauczycieli ustalane są indywidualnie z Uczniami.