Przewodniczący Rady Rodziców – Jarosław Kaniewski
Z-ca Rady Rodziców – Ewa Osmólska
Sekretarz Rady Rodziców – Anna Piątek
Skarbnik Rady Rodziców – Marcin Browarski

e-mail: radasp103@gmail.com

Regulamin Rady Rodziców

https://drive.google.com/file/d/1dqQL7vc20BKudiWsOKSBnD6yPqtC6L3U/view