Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

23. XII – 31.XII 2020  9 dni przerwa świąteczna
15.II –  28.II 2021 2 tyg. ferie zimowe
1.IV – 6.IV 2021 6 dni  przerwa świąteczna
2.XI 2020 i 4. VI 2021

poniedziałek, piątek

wolne
12.XI i 13.XI 2020 2 dni wolne
4.I i 5.I 2021 2 dni wolne
25.VI 2021 piątek zakończenie roku szkolnego
26.VI – 31.VIII 2021 8 tyg.  ferie letnie
26.VI – 31.VIII 2021 8 tyg.  ferie letnie
 ferie letnie