Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019
5 września, 2018
Nowi mieszkańcy szkoły
11 września, 2018
Pokaż wszystko

„Bezpieczna droga do szkoły”

W dniu 7 września 2018 roku miała miejsce organizowana przez policję akcja „Bezpieczna droga do szkoły”.

Akcja ta miała na celu popularyzację zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród dzieci i młodzieży naszej szkoły ze względu na rozpoczynający się nowy rok szkolny 2018/2019. Uczniowie pod czujną opieką p. Krystyny Kasperkiewicz przygotowali nagrody (medale) dla „dobrych kierowców” oraz kary (upomnienia, ulotki informacyjne, czerwone kartki) dla kierowców łamiących zasady bezpieczeństwa drogowego. Dla tych drugich przygotowano wizualizację konsekwencji ich zachowania na drodze w postaci ran na ciele potencjalnych ofiar. W tak obrazowy sposób uwrażliwiono kierowców na konieczność zachowywania szczególnej ostrożności w pobliżu szkoły, do której uczęszczają nasze dzieci. Dzieciom zaś przekazano cenne informacje jak bezpiecznie dotrzeć do szkoły.