Wyprawa do celu odległego o tysiące kilometrów zaczyna się zawsze od pierwszego kroku.

Myśl chińska

  • 7:30-8:00
Zajęcia relaksacyjne wykorzystujące różne metody, w tym medytację, prowadzone są przez mgr Joannę Konrad, która poprzez swoje działania usprawnia nie tylko umysł młodych ludzi, ale przede wszystkim sprawia, że mogą się oni wyciszyć, regulować swoje emocje, eliminować stres, odkrywać siebie, poznać swoje wnętrze. Są to zarówno zajęcia dodatkowe przed lekcjami, jak i zajęcia prowadzone w ramach wychowania fizycznego.