Świadectwo życia chrześcijańskiego jest pierwszą i niezastąpioną formą misji.

Jan Paweł II

  • 14:20 (sala 18)
Młodzieżowe Koło Misyjne pod opieką p. Beaty Safian skupia się na popularyzacji działalności misjonarzy działających w krajach Afryki i Bliskiego Wschodu. Podczas cotygodniowych spotkań grupa kilkunastu uczniów z klas gimnazjalnych zdobywa wiedzę na temat tych, którzy niosą Boże miłosierdzie tym, którzy najbardziej go potrzebują. Jest to także czas planowania naszego wolontariatu misyjnego. W ramach działalności Koła młodzież chodzi po domach i mieszkaniach, zbierając datki na wsparcie misji w Syrii. Staramy się również nieść działalność misyjną wśród najbliższych nam potrzebującym. W tym roku przygotowaliśmy 68 paczek dla Domu Pomocy Społecznej. Nasi uczniowie sami znaleźli sponsorów, a także przygotowali zestawy upominków. Podopieczni kółka misyjnego co roku przygotowują występy jasełkowe, które są wystawiane w szkole i poza nią.