Zaletą literatury jest to, że pozwala ludziom postawić się na miejscu innych.

Immanuel Kant

  • 12:45-13:30
    (sala 19)

Nieformalne kółko literackie prowadzone przez p. Kamila Gołdowskiego ma na celu poszerzanie wiedzy uczniów z zakresu literatury oraz motywowanie ich do czytelnictwa. Poszczególne spotkania są poświęcone twórczości rozmaitych autorów. Stałym elementem spotkań są zarówno krótkie wykłady wprowadzające w kontekst literacki, jak i wspólne czytanie literatury, a także przede wszystkim jej przeżywanie poprzez dyskusję i interpretowanie. Dodatkowym celem kółka literackiego jest motywowanie uczniów do swobodnej ekspresji artystycznej w różnych gatunkach literackich.Tematy tegorocznych spotkań:
Światowi poeci wyklęci na przykładzie wyboru twórczości Charlesa Baudelaire'a, Paula Verlaine i Arthura Rimbaud.
Polscy poeci wyklęci na przykładzie twórczości Andrzeja Bursy, Rafała Wojaczka i Edwarda Stachury.
Kontrowersyjna twórczość Juliana Tuwima. Katastrofizm w wymiarze buffo na przykładzie "Balu w operze".
Życie nałogowca i literata na przykładzie poezji i prozy Charlesa Bukowskiego