Lekcje języka i kultury japońskiej
We wtorki w godz. 16:35-17:35 w sali 19 odbywają się darmowe lekcje języka i kultury japońskiej dla naszych uczniów i absolwentów prowadzone przez p. Maję Matuleszańską z Uniwersytetu Jagiellońskiego.